דבר המפקד

ניתוח גרף הבה"ד לשנה"ע 2022 מעיד על שנה עמוסה באימונים, תרגילים, עבודות בע"ת ופעולות שגרה שמהותם לוודא עמידת הבה"ד במשימת ההכשרה

שילוב הגברת העומסים באימונים והאינטנסיביות המתמשכת שמביא גרף ההכשרה, לצד עבודה שוטפת של בעלי תפקידים, מצריך היערכות תודעתית, ארגונית ותרבותית מבוססת, של הטמעת הבטיחות כאווירה יחידתית, בכל משימה

שלא בפני אויב, אין לנו המפקדים לגיטימציה לספוג נפגעים. לאור האמור לעיל, עלינו לעשות בכל שעולה בידינו ע"מ להשריש את תרבות הבטיחות כחלק אינטגרלי מכל עשייה בבה"ד ולהנחיל את ההבנה כי רמת הבטיחות שלנו משקפת במידה רבה את רמת המקצועיות שלנו כמפקדים, לוחמים ותומכי לחימה ומהווה למעשה מרכיב מרכזי במקצוע הצבאי

ניתוח פשתני על אירועי הבטיחות בבה"ד מלמד, כי הסבירות להתרחשות אירוע בטיחותי, לאחר ביצוע סדור ופרטני של כלל הנדבכים הנדרשים בהכנה לקראת משימה - נמוך. תכנון וביצוע יסודי של משימה, עפ"י רשימת תיוג סדורה של משימות משנה מקדימות, יבטיח עשייה איכותית יותר, בטוחה יותר

בדומה לשנים קודמות גם השנה תחום הבטיחות באימונים, בטיחות בדרכים ובנשק ימשיכו להעסיק רבות את מפקדי הבה"ד ויעמדו במרכז התכנית

מצפה אני מכלל מפקדי הבה"ד להמשיך לעסוק בבטיחות ובהטמעתה כחלק מתרבות העשייה ולוודא את מימוש התכנית כלשונה לאורך שנה"ע

זכרו, חובתנו כלפי החברה ששלחה לנו את מיטב בניה, היא להחזירם למקום מבטחים בשלום. אחריות זו לקחנו על עצמנו כמפקדים ומכאן שגם עלינו למלאה ללא פשרות